V tejto sekcii Vám ponúkame malú ukážku z nami realizovaných stavieb. Kliknutím na jednotlivé náhľady sa Vám zobrazia zväčšené obrázky.

Doka Slovakia Debniaca technika s.r.o.

Doka Slovakia Debniaca technika s.r.o.

Doka Slovakia Debniaca technika s.r.o.

Doka Slovakia Debniaca technika s.r.o.

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica

Krajský úrad Banská Bystrica

Krajský úrad Banská Bystrica

Stavoindustria Slovenská Ľupča

SOU Farmaceutické Slovenská Ľupča

Auris a.s. Banská Bystrica

Auris a.s. Banská Bystrica

Stavoindustria Slovenská Ľupča

Doka Slovakia Debniaca technika s.r.o.

Doka Slovakia Debniaca technika s.r.o.

RK kostol Banská Bystrica

RK kostol Banská Bystrica